0542 597 01 45

kuruuzum1947@hotmail.com

0542 597 01 45

kuruuzum1947@hotmail.com

Milli Mücadele’de Aydın

Âsaf Gökbel ,1919’da İzmir işgal edildiğinde 21 yaşında bir gençtir.Aydın’da oturmaktadır.

İşgalin Aydın’da duyulduğu o acı anları yaşar.İşgalin Aydın’a doğru yayılacağının idrakiyle örgütlenmek ve karşı koymak gerektiğini düşünür.

Yağcılar köyünde Yörük Ali Efe de olmak üzere 17 kişi düşmana karşı koymak için yan yana gelirler.Âsaf Gökbel de bu 17 kişi içindedir ve Millî Mücadele bitinceye kadar direnişi sürdürenlerdendir.

Millî Mücadele sonrasında Âsaf Gökbel,bir ara bizzat Atatürk tarafından Halkevi başkanlığına atanır.

Aradan uzun yıllar geçer. Âsaf Gökbel 1964 yılında anılarını ve bildiklerini Millî Mücadele’de Aydın isimli bir kitapta toplar.

Yine aradan geçen 41 yıl sonra yani 2005’te Kurtuluş Savaşı’nın yerel ortamını anlatan bu kitabın dil olarak sadeleştirilmesine karar verilir.

2005 yılında Hüseyin Kuruüzüm bu kitabı hem sadeleştirir hem de bazı eklemelerle yayına hazırlar.

370 sayfalık bu orta boy kitapta; eserin sadeleştirilmiş metni,sunuşlar,belgeler,fotoğraflar bulunmaktadır.