0542 597 01 45

kuruuzum1947@hotmail.com

0542 597 01 45

kuruuzum1947@hotmail.com

Yemezzade Süleyman Rüşdi

Yemezzade Süleyman Rüşdî,1768 ‘de Karacasu’da doğmuş,okumuş ve daha sonraları Uşşakî tarikatının meşayihi kibarı olmuş bir kişidir.

Gerek tarikat öncesi yaşayışıyla,gerek şeyh olduktan sonra yaptıklarıyla,umuyoruz 1826 Vakayı Hayriye olayından sonra veya Atçalı Kel Mehmet İsyanı’ndan sonra sürgüne gönderilişiyle klasik bir din büyüğü imajından pek farlı bir imaj vermiştir.

Her şeyh gibi onun da bir tekkesi , müritleri vardı .Yapılması gerekenler de bilinen şeylerdi.İşte bu noktada Süleyman Rüşdî, alışılmışın dışına çıkarak o günkü Karacasu’da;hamamı çalışır hâle getirmek, çalışmayan kanalizasyonları tamir ettirmek,mahallelere su getirmek ve bunlarla ilgili yapılar yaptırmak,bunlara kitabeler yazmak, dini o günün din adamlarından farklı yorumlamak…gibi çalışmalar içinde olmuştur.

Bugün Karacasu’da onun teşvikiyle yapılan çeşmelerin üzerinde yine onun şiirleri, tarih düşüren yazıları vardır.Harap hâliyle hamamı,türbeyi,tekke çeşmesini, o günün çeşmelerinden bazılarını görmek mümkündür.

Yemezzade Süleyman Rüşdî ile ilgili incelemelere Türbe içindeki mezar taşlarının okunmasıyla başlandı.Bu taşlarda Aruz kalıplarıyla yazılmış metinler görülmesi ilginçti. Türbedeki zatın eğitimiyle ilgili bilgiler vermekteydi.Halk arasında RÜŞTÜ DEDE diye tanınan zatın ilmi ve irfanı hakkında o güne kadar bilinenler de yetersizdi.

O gün,o saatten sonra yapılan araştırma çalışmaları bize 220 sayfalık biyografik bir eser kazandırdı.

Süleyman Rüşdî Divanı’nı,Süleyman Rüşdî’nin istinsah ettiği Menafu’un Nâs isimli tıp kitabını,iki adet orijinal Süleyman Rüşdî yazma eserini bulmamızı sağladı.

Bu eserlerin, mezar taşlarının,diğer yazılı belgelerin incelenmesi;sözlü kaynakların dinlenmesi sonucunda sitemizde sunduğumuz YEMEZZADE SÜLEYMAN RÜŞDÎ isimli kitap çıktı ortaya.

Kitapta Süleyman Rüşdî’nin yaşam öyküsü,eserleri hakkında bilgi sunuluyor.Şiirlerinden örnekler hem orijinal hem de bugünün diline çevrilmiş biçimleriyle bulunuyor.Ayrıca Türbe’deki mezar taşlarında ne yazıldığını da öğrenmek mümkün oluyor.

İki baskısı da tükenen kitabın üçüncü baskısının hazırlıkları başladı. Umuyoruz haziran 2007’de son baskıyla ilgili çalışmalar bitirilmiş olacak.